Четвер
09.12.2021
04:00
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Бочечківський НВК
Бочечківської сільської ради
Головна Реєстрація Вхід
Аналіз методичної роботи НВК »
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками закладу

Зміст методичної роботи спрямований на успішне виконання завдань розвитку освіти та передбачає організацію змістовної та дієвої допомоги педагогічним кадрам у реалізації основних актуальних завдань розвитку, вдосконалення та підвищення педагогічної майстерності, рівня психологічної підготовки, активізацію творчого потенціалу впровадження передового педагогічного досвіду, організацію ефективної роботи над єдиною науково-методичною проблемою.

Методична робота з педагогічними працівниками нашого навчального закладу спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю роботи, підготовку вчителів до пошукової діяльності, залучення до науково-дослідницької та експериментальної діяльностей з метою впровадження інноваційних особистісно орієнтованих технологій у навчально-виховний процес.

Відповідно до річного плану роботи НВК у 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив працював над науково-методичною проблемою «Формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку його творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності».

Робота над проблемною темою значно активізувала різні форми підготовки кожного вчителя, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості й цілеспрямованості практичним заходам із різними категоріями вчителів.

Основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками навчально-виховного комплексу є: педагогічна рада, методична рада, постійно діючий проблемний семінар, методичні об’єднання вчителів-предметників, класних керівників, інструктивно-методичні наради, самоосвіта тощо. У своїй роботі практикуємо застосування нетрадиційних форм проведення педрад («дискусія», «круглий стіл», творчий звіт, творчий портрет тощо).

У рамках реалізації науково-методичної проблеми були ефективно проведені  постійно діючі семінари вчителів: круглий стіл «Реалізація особистісно орієнтованого підходу до школярів при викладанні основних навчальних дисциплін», дискусія «Формування екологічної культури школярів».

Із метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі працює методична рада. Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання: про роботу з обдарованими дітьми, про участь випускників школи в ЗНО, про диференційований підхід до учнів з низьким рівнем досягнень, про використання тестових технологій у підготовці до ЗНО, про моніторинг діяльності вчителів вищої категорії.      

Протягом року у методичному кабінеті  школи проводилася робота по вивченню системи роботи вчителів та вихователів навчального закладу (Самойлика С.В., Могили С.В.), продовжувалася робота щодо поповнення  анотованого каталогу узагальнених  матеріалів із досвіду роботи вчителів школи, району, країни.

Проводилася певна робота щодо  створення вчителями навчального закладу електронних посібників, поширення досвіду роботи вчителів школи, оприлюднення результатів професійної діяльності педагогів закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях, розміщення електронних публікацій на освітніх сайтах (Распутько Оксана Юріївна – електронний посібник «Живі організми та середовище їхнього існування», природознавство, 3 клас; збірка дидактичних матеріалів з природничо-екологічного виховання; Бойко Галина Михайлівна – добірка дидактичного матеріалу на основі екологічного матеріалу «Квіткова абетка»; Тютюнник Тетяна Олександрівна – збірник «Винахідницькі задачі як засіб активізації пізнавальної активності учнів на уроках фізики»; Павлюченко Галина Іванівна – розробила систему уроків з літературного читання, 4 клас). Розробки уроків учителів Самойлика Сергія Вікторовича, Ніколаєнко Галини Іванівни, Коросько Тетяни Андріївни розміщені у мережі Інтернет, на методичному порталі та в учительському журналі он-лайн.  

Робота методичних об'єднань спрямована на вдосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, вдосконалення методики проведення уроків. На засіданнях методичних об'єднань обговорюються як організаційні питання (підготовка та проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів), так і науково-методичні питання.

Діяльність методичних об'єднань - багатопланова й різноманітна за змістом, напрямами та формами. Це проведення відкритих уроків, їх самоаналіз та аналіз, ділові ігри, звіти вчителів, тренінги, огляд літератури, презентації ідей, методичні консультації, обговорення результатів контрольних робіт. Робота ШМО було сплановано на основі Річного плану роботи школи. Кожне з ШМО провело по 5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися такі питання: рекомендації МОН України, серпневої районної конференції, рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2017/2018 н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, підготовка до ДПА та ЗНО, аналіз результативності пробного ЗНО, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації, науково-методичні питання, обговорювався новий Закон «Про освіту» та Державний стандарт початкової загальної середньої освіти.

Згідно з річним планом роботи протягом навчального року всіма ШМО було проведено предметні тижні: тиждень предметів фізико-математичного циклу та інформатики,  правознавства, історії, географії, англійської мови, початкових класів, предметів художньо-естетичного циклу, біології, хімії.

Було складено плани заходів у рамках тижнів, проведено різноманітні позаурочні та позакласні заходи, конкурси газет, малюнків, виставки, конференції, круглі столи з учнями. На належному науково-методичному рівні проведено тижні  української мови, англійської мови, математики, географії. Усі матеріали оформлено у звітах як наочний матеріал та розміщено на сайті закладу. Заходи, проведені у рамках предметних тижнів, були висвітлені у місцевій пресі.

Педагоги навчального закладу постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях методичних формувань, шкільних, районних та обласних теоретичних і науково-практичних семінарах і круглих столах,  використовуючи Інтернет-ресурси. На базі навчального закладу проводяться різноманітні семінари:

– у 2017 році – обласний семінар учителів біології.

Свою методичну майстерність педагогічні працівники підвищують через курси підвищення кваліфікації, відвідування майстер класів, відкритих уроків колег навчального закладу та району, участі у конкурсі «Учитель року».

 

Назва конкурсу

 

2016-2017

2017-2018

“Учитель року”

1. Мохнушко Г.В. в номінації «Класний керівник» (районний етап) – ІІ місце.

-

-

2. Мохнушко Г.В. «Українська мова» (районний етап) – ІІ місце.

-

-

3. Очкурова Л.І. в номінації «Класний керівник»  (районний етап) – І місце

-

-

4. Тютюнник Т.О. в номінації «Фізика» (районний етап) – ІІІ місце

-

+

5. Павлюченко Г.І. в номінації «Початкові класи» (районний етап) – ІІ місце

+

-

 

З метою підвищення професійного рівня, активізації творчої діяльності вчителів, залучення їх до науково-дослідницької роботи, стимулювання неперервної післядипломної освіти, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання у 2017/2018 н. р. проведено атестацію 5 педагогічних працівників школи. Результати наступні: підтверджено категорії - 1 – вища, 1 - спеціаліст І категорії, 8 тарифний розряд – 1; присвоєно: 1 - спеціаліст І категорії,1 – спеціаліст ІІ категорії.

Однією з найважливіших ланок методичної роботи з педагогічними кадрами є контрольно-аналітична діяльність, яка здійснюється відповідно перспективного плану вивчення стану викладання предметів на 5 років, планом тематичних і фронтальних видів перевірок у 1-9 класах із навчальних предметів. Управління навчальним закладом здійснюється відповідно до річного плану. Усі матеріали контролю узагальнені в довідках.

Саме завдяки розподілу функцій внутрішкільного контролю між адміністрацією та методичними формуваннями склалася система творчої діяльності педагогів. Результатом стали цікаві надбання з питань упровадження та використання комп’ютерної підтримки уроків різних напрямків (презентації, електронні посібники, он-лайн-тестування), реалізації завдань особистісно-зорієнтованого навчання.

Таким чином, науково-методична робота в закладі створює всі умови для підвищення якості підготовки вчителів для роботи з учнями, творчого зростання вчителів, пошуку та використання ними інтерактивних методів навчання і виховання, які сприяють вихованню життєвих компетентностей учнів.

Проблеми: організація науково-дослідної роботи, розробка власних науково-методичних і дидактичних матеріалів та публікація передового досвіду.

 Шляхи вирішення проблем: залучення творчих груп учителів до участі в наукових і соціальних проектах, посилення уваги до формування методологічної культури й нового професійного, мислення вчителів через інтерактивне дистанційне професійне самонавчання.

 

Робота з обдарованими дітьми

У зв'язку з інтеграцією України до світового та європейського освітнього простору пріоритетними у роботі навчального закладу стають особистісно орієнтований, діяльнісний та компетентнісний підходи.

Одним із основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

Робота з обдарованими дітьми є одним із варіантів конкретної реалізації права особистості на індивідуальність, унікальність, внутрішню свободу, особисту реалізацію. Підтримка та розвиток особистості є одним із пріоритетних напрямків навчального закладу.

У закладі ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих дітей. Здібні та обдаровані учні є членами предметних гуртків та спортивних секцій. 

Підсумком такої роботи є активна участь та перемоги учнів навчального закладу у різноманітних шкільних, районних, обласних та Всеукраїнських конкурсах, змаганнях.

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», згідно з річним планом роботи школи, керуючись наказом закладу від 21.09.2017 № 275-ОД «Про організацію роботи з обдарованою і талановитою молоддю» адміністрацією закладу було проаналізовано стан роботи з обдарованою молоддю у 2017-2018 н.р.

Одним із основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

Робота з обдарованими дітьми є одним із варіантів конкретної реалізації права особистості на індивідуальність, унікальність, внутрішню свободу, особисту реалізацію. Підтримка та розвиток особистості є одним із пріоритетних напрямків навчального закладу.

У закладі ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих дітей. Здібні та обдаровані учні є членами предметних гуртків та спортивних секцій. 

Підсумком такої роботи є активна участь та перемоги учнів навчального закладу у різноманітних шкільних, районних, обласних та Всеукраїнських конкурсах, змаганнях.

Навчальний заклад у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад представив 37 учнів 7-11 класів, що становить 51% від кількості учнів 5-11 класів закладу.  Переможцями та призерами стали 13 школярів, що складає близько 27,7% від усіх учнів, що брали участь у ІІ етапі олімпіад. І місце посіли 2 учні (Лук’яненко Станіслав, 8 клас, українська мова, біологія; Яценко Анна, 7 клас, хімія); ІІ місце – 7 учнів (Яценко Анна, 7 клас, українська мова; Коваленко Андрій, 10 клас, українська мова; Лук’яненко Станіслав, 8 клас, англійська мова; Повидиш Анна, 9 клас, англійська мова, Коваленко Андрій, 10 клас, англійська мова, хімія, екологія); ІІІ місце – 3 учнів (Булим Дмитрій, 11 клас, англійська мова, правознавство, Коваленко Андрій, 10 клас, географія). Окремі учні (Лук’яненко Станіслав, Яценко Анна, Коваленко Андрій, Булим Дмитрій) посіли по декілька призових місць. Загалом учні навчального закладу посіли 13 призових місць, що на 1 місце більше, ніж у 2016-2017 навчальному році. Зросла кількість перших місць, які посіли учні у ІІ етапі. Учень 8 класу Лук’яненко Станіслав представляв район у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології та посів 10 місце.        

Коваленко Андрій, учень 10 класу,  є переможцем проектної роботи «Мій край, в якому я живу» та посів ІІ м. за участь у роботі МАН.

Учні закладу є активними учасниками та переможцями різноманітних конкурсів, фестивалів, спортивних заходів: у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва «Територія талантів 2017» (м. Батурин) хореографічний колектив «Сюрприз» посів ІІ м.; у Міжнародному конкурсі-фестивалі дитячо-юнацької творчості «Перлина Fest» (м. Київ) – ІІ м.; у районному конкурсі театральних колективів «Шоу перевтілень» театральний колектив закладу посів І м.; у районних змагання із легкоатлетичного кросу – ІІ м., у змаганнях з міні-футболу на приз воїна-інтернаціоналіста В.Назаренка – І м., у змаганнях до Дня захисника Вітчизни – І м., у районних фінальних змаганнях з баскетболу серед дівчат – ІІ м., у обласних змаганнях з футболу учень 11 класу Павленко Андрій у командній грі посів ІІІ м., у районних змаганнях з лижних гонок – ІІ м., у районних змаганнях «Олімпійське лелеченя» - І м., у обласних змаганнях «Олімпійське лелеченя» - ІІ м., у районних змаганнях «Козацький гарт» - І м., у районних змаганнях з міні-футболу на кубок ДСЮШ – І м., у районних змаганнях з легкоатлетичного чотириборства – І м., у районних змаганнях з легкої атлетики – ІІІ м., у обласних змаганнях з легкої атлетики (Павленко Андрій, Семенищев Олександр) – ІІІ м. 

Педагогічні працівники активно залучають школярів до гурткової роботи, участі у предметних тижнях, різних формах роботи з обдарованими дітьми (проектної та дослідницької діяльності, позакласної роботи з предметів  тощо). Учні закладу були активними учасниками гуртків: хореографічного «Сюрприз», образотворчого мистецтва «Веселка». На базі закладу працює гурток шкільного лісництва «Друзі лісу», члени якого є активними учасниками акцій та заходів щодо збереження лісових насаджень місцевості.

Цікавою формою інтелектуальних, творчих учнівських змагань, які формують  компетентну особистість, є конкурси, фестивалі, турніри. Ведеться робота по залученню учнів до інтелектуальних конкурсів: Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика; Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка; Міжнародного математичного конкурсу  «Кенгуру»; Міжнародного природничо-  інтелектуального конкурсу «Колосок»; Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Ґринвіч»; Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник»; Міжнародного конкурсу з фізики «Левеня»; з історії – «Лелека»; з інформатики _ «Бобер». Активними в організації проведення конкурсів були координатори Тютюнник Тетяна Олександрівна, Самойлик Сергій Вікторович, Горошко Надія Дмитрівна, Авдієнко Надія Михайлівна, Мохнушко Ганна Володимирівна. У ІІ етапі конкурсу взяло участь 6 учнів.  Учасники продемонстрували достатній та високий рівень знань і виявили фахову підготовку в розв’язанні конкурсних завдань.

У ІІ етапі ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика взяло участь 6 учнів.  Учасники продемонстрували достатній та високий рівень знань і виявили фахову підготовку в розв’язанні конкурсних завдань. Кращих результатів досягли: Тютюнник Віталій (3 клас, І місце), Черняк Ростислав (5 клас – ІІ місце), Яценко Анна (7 клас, І місце).

У ІІ  етапі  VІІІ Міжнародного мовно-літературного  конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка кращих результатів досягли учні: Яценко Анна (7 клас, І місце), Лук’яненко Станіслав (8 клас - ІV місце).

Проте в роботі з обдарованим школярами виявлено певні недоліки. Мало школярів і педагогів займається науково-дослідницькою діяльністю, слабо використовуються можливості інформаційно-бібліотечного центру. Жоден із трьох учнів – учасників МАН не отримав призового місця. Потребує удосконалення система творчих зв’язків із вузами та науково-методичними центрами. У зв'язку з цим з метою залучення обдарованих дітей до безперервного процесу самовдосконалення через збільшення операційного поля учнів, з метою удосконалення навчально-виховного процесу з обдарованими дітьми, озброєння їх практичним розумінням основ наук, розвитку здібностей, творчої активності, системного використання різних видів урочної та позаурочної діяльності необхідно продумувати систему позаурочної роботи з обдарованими учнями з окремих предметів навчального плану, враховуючи результати виступу учнів закладу на Всеукраїнських олімпіадах, та активізувати роботу щодо залучення учнів і педагогів до проведення науково-дослідницької роботи.         

Учень 10 класу Коваленко Андрій отримав гран-прі у районному етапі Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», номінація «театральне мистецтво» - «Живе слово»; ІІ місце в конкурсі декламування творів Івана Франка «Шукай краси, добра шукай!», номінація «Декламування творів І.Я.Франка»; був  учасником обласного етапу Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», номінація «театральне мистецтво» - «Живе слово»; отримав  грамоту за зайняте почесне ІІІ місце в обласному екологічному форумі «Природа – національне багатство України» за  пошуково-дослідницьку роботу «Сучасні технології енергоефективності та енергозбереження на засадах сталого розвитку», ІІ місце у конкурсі наукових робіт МАН.

У грудні 2017-2018 навчального року  у начальному закладі був проведений конкурс «Обдарованість – 2017». Шляхом анкетування, тестового випробування та виконання конкурсних завдань найобдарованішим учнем закладу у номінації «Юний талант» стала Шевченко Альона, а у номінації «Найрозумніший» - Распутько Аліна.

У січні 2018 року адміністрацією закладу було проведено засідання «круглого столу» «Форми роботи з обдарованими дітьми на уроках та в позаурочний час».

Педагогічні працівники активно залучають школярів до гурткової роботи, участі у предметних тижнях, різних формах роботи з обдарованими дітьми (проектної та дослідницької діяльності, позакласної роботи з предметів  тощо).

Цікавою формою інтелектуальних, творчих учнівських змагань, які формують  компетентну особистість, є конкурси, фестивалі, турніри. Ведеться робота по залученню учнів до інтелектуальних конкурсів: Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика; Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка; Міжнародного математичного конкурсу  «Кенгуру»; Міжнародного природничо- інтелектуального конкурсу «Колосок»; Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Ґринвіч»; Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник»; Міжнародного конкурсу з фізики «Левеня»; з історії – «Лелека»; з інформатики _ «Бобер». Активними в організації проведення конкурсів були координатори Тютюнник Тетяна Олександрівна, Самойлик Сергій Вікторович, Горошко Надія Дмитрівна, Авдієнко Надія Михайлівна, Мохнушко Ганна Володимирівна.

Активністю та результативністю відзначається спортивно-масова робота навчального закладу.

Результативність

Виховної та спортивно-масової роботи за 2017-2018 н.р.

 

-->

№ з/п

Дата та місце проведення

проведення

Назва

Місце

Учасники

1

18.11.2017

м. Батурин

Всеукраїнський фестиваль-конкур хореографічного мистецтва «Територія талантів 2017»

ІІ

Хореографічний колектив «Сюрприз»

2

02.12.2017

м. Київ

Міжнародний конкур-фестиваль дитячо-юнацької творчості «Перлина Fest»

ІІ

Хореографічний колектив «Сюрприз»

3

2018

Кубок голови Конотопської районної державної адміністрації з футболу

І

 

4

2018

Районні змагання з легкоатлетичного кросу

ІІ

 

5

2018

Змагання з міні-футболу на приз воїна-інтернаціоналіста В.Назаренка

І

 

 

Вхід на сайт

Календар
«  Грудень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

счетчик посещений Календар свят України. Граматика української мови
Архів записів